Ulga w zeznaniach podatkowych.

Przypominamy wszystkim, którzy w okresie od 2012 do 2015 roku (okres kiedy obowiązuje przymus składania zeznań nawet przy zerowych dochodach) „zapomnieli” lub zaniedbali składanie zeznań podatkowych lub złożyli wszystkie oprócz jednego w powyższym okresie maja szanse – jeśli złoża zaległe lub poprawione zeznania podatkowe (jedno lub więcej) do 31 marca będą zwolnieni z wszelkich kar i odsetek.

Dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców.

Bezpłatna Szkoła internetowa.

Szanowni Państwo,

kontaktuję się z Państwem jako przedstawiciel Fundacji Edukacji Polonijnej, której głównym zadaniem jest umożliwienie wszystkim polskim dzieciom dostępu do bezpłatnej polskiej edukacji za granicą.

Projekt jaki prowadzimy jest bezpłatnym rozwiązaniem edukacyjnym przeznaczonym dla Polonii. Do Polskich Szkół Internetowych Libratus można zapisać dzieci w wieku 5-15 lat.  Kształcenie odbywa się na poziomie zerówki, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Rodzic razem z dzieckiem realizuje materiał w dogodnie wybranej porze. Podsumowanie tygodnia nauki stanowią zajęcia on-line z polskimi nauczycielami. Treści niezbędne do nauki, a także scenariusze lekcji znajdują się na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Zaletą uczestnictwa w projekcie jest otrzymanie polskiej legitymacji, a po zdaniu egzaminów świadectwa, które umożliwia dalsze kształcenie po powrocie do Polski. więcej »

Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    12.03.2017

 • Dzisiaj obchodzimy w Grecji Dzień Caritas. Ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone na działalność charytatywną Caritas Athinas.
 • Gorzkie żale odprawiane są w niedzielę po Mszy wieczornej, czyli około godz. 20:00. Kazania pasyjne głosi o. Jerzy Brzóska SJ.
 • W każdą środę Wielkiego Postu będzie dodatkowa Msza św. o 6:30
 • W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową po grecku o godz. 19:00, po polsku o 20:15. Na zakończenie nabożeństwa można przyjąć Komunię św.
 • Spotkanie młodzieży jadącej na Syros odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 9:30.
 • Za tydzień przed kościołem będą sprzedawane pączki. Dochód przeznaczymy na wsparcie rekolekcji ewangelizacyjnych planowanych w naszej parafii.

Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    05.03.2017

 • Serdecznie witamy w Atenach księdza rekolekcjonistę Krzysztofa Wąchałę. Ciąg dalszy rozpoczętych dziś rekolekcji będzie w poniedziałek i wtorek o godz. 19:00.
 • Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjum i liceum dziś o godz. 18:00.
 • Gorzkie żale inaczej niż w latach ubiegłych będą odprawiane w niedzielę po Mszy wieczornej, czyli około godz. 20:00.
 • W każdą środę Wielkiego Postu będzie dodatkowa Msza św. o 6:30
 • W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową po grecku o 19:00, po polsku o 20:15.
 • W kancelarii jest do nabycia nowy numer Posłańca.
 • Przyszła niedziela obchodzona jest w Grecji jako Dzień Caritas. Ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone na działalność charytatywną Caritas Athinas.

List Pasterski na rozpoczęcie Wielkiego Postu

nr 17                                                                                                        Ateny, marzec 2017

Nadzieją jesteśmy zbawieni!

W Środę Popielcową zgromadziliśmy się w naszych świątyniach i rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, odmawiając następującą modlitwę:  Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem.

Dlaczego potrzebna jest pokuta (ćwiczenia duchowe)? Dlaczego walka? Dlaczego mamy się umacniać? Z czym walczyć? Czy nie wystarczą nam inne praktyki religijne? Przychodzimy do kościoła, żeby się uspokoić, a tu słyszymy, że trzeba podjąć ćwiczenia, aby się  umocnić do walki! DLACZEGO?

Usłyszeliśmy Słowo Boże: Powróćcie do mnie. Pojednajcie się z Bogiem. Oto teraz dzień zbawienia. Nie wykonujcie uczynków pobożnych przed ludźmi po to, aby was widzieli. Czyńcie to w ukryciu. Zmiłuj się, Panie, nad twym ludem! Wszystko to wskazuje, że dzieje się z nami coś poważnego i niedobrego. Tracimy właściwy kierunek i musimy skorygować naszą marszrutę, jeśli chcemy dotrzeć do celu naszej ziemskiej podróży.

Apostoł Paweł naświetla tę sytuację i przypomina, dlaczego jesteśmy chrześcijanami, uczniami Jezusa Chrystusa: «Całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy» (Rz 8,22-25).

To, czego oczekujemy z wytrwałością i nadzieją, będziemy sobie przypominać, rozważając okrutne cierpienia i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, aż do połowy kwietnia, kiedy zaczniemy świętować Jego zmartwychwstanie! Po co to wszystko?

Ponieważ Bóg stworzył nas, abyśmy żyli w jedności z Nim i we wzajemnej miłości, dążąc do najważniejszego celu: do życia w wiecznym szczęściu z Bogiem. Ale zagubiliśmy naszą drogę! Człowiek chciał wypróbować inną drogę: niezależnie od Boga, w nieposłuszeństwie, stawiając w centrum samego siebie, dumnego egoistę. Usunął Boga z centrum swojego życia i uczynił własne EGO centrum swojego życia.

Jednak prawdziwym centrum człowieka jest tylko i wyłącznie nasz Stwórca. Bo bez odpowiedniego centrum, wokół którego obraca się nasze życie, zaczynamy błądzić tu i tam jak komety! Nie mogąc sobie zapewnić szczęścia, zaczynamy krążyć wokół pieniędzy, władzy, sławy, seksu, kłamstwa, kradzieży, oszustwa, obżarstwa, pychy, złości…

W końcu okazuje się, że życie człowieka bez Bożej Miłości jest śmiercią! Śmiercią DUSZY – bo człowiek staje się egoistą i pozostaje sam, poszukując szczęścia w stworzeniach a nie w Bogu. I śmiercią CIAŁA – bo bez właściwego ukierunkowania duszy ciało nie chce cierpieć i dlatego nie dokonuje uczynków życia wiecznego, staczając się stopniowo do grobu. Dlatego Chrystus doświadczył pokusy (podobnie jak my), aby wyrzec się misji, którą otrzymał od Swojego Ojca. Jednak Chrystus pozostał wierny aż do śmierci i zwyciężył śmierć ciała, bo nie mogła Go pokonać śmierć duszy, czyli grzech i bunt wobec Boga. Zmartwychwstał i stał się naszą NADZIEJĄ!

Świętujemy więc Paschę – przejście Chrystusa ze śmierci do ŻYCIA, bo Jego zmartwychwstanie sygnalizuje nasze oswobodzenie: Nasza śmierć już nie jest definitywna. Zmartwychwstaniemy! Ale aby zmartwychwstać i mieć życie wieczne, musimy już teraz zmienić kierunek marszu, musimy się odrodzić. Odrodziliśmy się duchowo w momencie chrztu, ale musimy to przeżywać każdego dnia. I w tym właśnie tkwi trudność, bo śmierć, którą w sobie nosimy, przygniata nas do ziemi, do realizowania własnej woli zamiast Bożej woli.

Dlatego potrzebujemy podejmować codzienną duchową walkę, aby powrócić do Boga i pozostać wiernymi, podążając za Chrystusem. Właśnie te codzienne zmagania ma Jezus na myśli, kiedy nam mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! (Mt 7,13-14).

Wielki Post: czytanie i rozważanie Pisma Świętego, wstrzemięźliwość i post, spowiedź, Eucharystia, Komunia św. – to jest sprawdzony oręż do walki!

Sebastian, Arcybiskup

Ogłoszenia parafialne

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA      26.02.2017

 • W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. po polsku o godz. 6:30 rano, 17:30 i 20:15. Msza po grecku będzie o 19:00. Zebraną tacę przeznaczymy na pomoc najuboższym. W tym dniu powinniśmy zrezygnować z pokarmów mięsnych i podjąć post ilościowy: w ciągu dnia możemy spożyć tylko jeden posiłek do syta i dwa posiłki niepełne.
 • W pierwszy piątek marca Droga Krzyżowa po grecku o 19:00, po polsku o 20:15. Spowiadamy od 18:00. Komunia św. będzie udzielona również na zakończenie Drogi Krzyżowej.
 • Nabożeństwo z okazji pierwszej soboty miesiąca po Mszy o godz. 20:00.
 • Gorzkie żale inaczej niż w latach ubiegłych będą odprawiane w niedzielę po Mszy wieczornej, czyli około godz. 20:00.
 • Za tydzień zapraszamy do udziału w rekolekcjach parafialnych, które poprowadzi ks. Krzysztof Wąchała, chrystusowiec. Pierwsza nauka w ramach niedzielnej Eucharystii. Kolejne spotkania w poniedziałek i wtorek o godz. 19:00.
 • Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjum i liceum w przyszłą niedzielę o godz. 18:00. Również kandydatów do bierzmowania wyjątkowo zapraszamy na 18:00 zamiast 9:30.
 • Spotkanie grupy pielgrzymkowej do Fatimy w niedzielę 5 marca po Mszy św. o 9:30. Proszę przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty).
 • Msza św. z okazji imienin ojca Kazimierza będzie odprawiona 5 marca o 12:30.
 • W kancelarii jest do nabycia nowy numer Posłańca.

Ogłoszenia parafialne

VII NIEDZIELA ZWYKŁA     19.02.2017

 • Na ewangelizację z udziałem grupy młodzieżowej zapraszamy dziś po Mszy św. o godz. 19:00.
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorek o 19:00.
 • Osoby, które chcą wziąć udział w Spotkaniu Młodzieży Katolickiej na Syros, prosimy o złożenie wypełnionych ankiet w kancelarii.
 • Przy wejściu do kościoła dostępny jest kolejny list pasterski w języku polskim i greckim.
 • W niedzielę 26 lutego Rada Rodziców Nauczania Uzupełniającego organizuje w sali pod kościołem bal karnawałowy dla dzieci. Koszt 4 euro od osoby. Można zgłaszać również dzieci nie zapisane do polskiej szkoły. Rezerwacja miejsc przez telefon dostępny na tablicy ogłoszeń: 697.0633.271 (Sylwia) lub 694.3678.478 (Beata).
 • Środa Popielcowa przypada 1 marca. Msze św. po polsku odprawimy o godz. 17:30 i 20:15.
 • Od Bożego Narodzenia mieliśmy poważne kłopoty ze stroną internetową naszej parafii. Administrator serwera poradził już sobie z tym problemem. Za utrudnienia przepraszamy!

List Pasterski Ks. Arcybiskupa

† SEBASTIAN

ARCYBISKUP ATEN

ADMINISTRATOR APOSTOLSKI RODOSU

Do wiernych Rzymskokatolickich Archidiecezji Aten i Rodosu

nr 16                                                                                                        Ateny, luty 2017

Czy jesteśmy światłem świata?

W czwartek 2 lutego świętowaliśmy Ofiarowanie Pańskie czyli spotkanie Jezusa z tymi, którzy Go oczekiwali, którzy oczekiwali na przyjście Zbawiciela. 40 dni po urodzeniu rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby je przedstawić Bogu zgodnie z prawem religijnym. Tam spotyka starca Symeona i prorokinię Annę, którzy na Niego czekali. Ten fakt świętowaliśmy, nie czekając już na pierwsze przyjście Chrystusa, ale w oczekiwaniu na powtórne Jego przyjście, kiedy nastąpi koniec ziemskiej historii i początek wieczności.

Wierni, którzy poszli w tym dniu do kościoła, brali udział w liturgii z zapalonymi świecami, śpiewając Panu Jezusowi słowa Symeona: «jesteś światłem na oświecenie pogan». To znaczy: «Niegdyś, Panie Jezu, oświeciłeś narody, które nie znały prawdziwego Boga. Teraz oświecasz mnie – jesteś moim światłem!».  Możemy powiedzieć jak Symeon: «teraz mógłbym umrzeć z poczuciem spełnienia, bo dałeś mi poznać sens mojego życia, ukazałeś mi jego cel: abym żył w wiecznym szczęściu z Bogiem».

Jak to jest, że wcześniej nie mogliśmy żyć w wieczności z Bogiem, a teraz z Chrystusem możemy? Odpowiedź znajdujemy w Liście do Hebrajczyków (cfr. Hbr 2, 14-18): Syn Boży stał się człowiekiem, aby pokonać szatana, którego niewoli podlegaliśmy przez bojaźń śmierci. W jaki sposób Jezus zniweczył władzę szatana? Nie popadł w grzech nieposłuszeństwa wobec Boga, w który my popadamy, dlatego nie pozostał pod władzą śmierci i zmartwychwstał. Zwyciężył naszą śmierć duchową (grzech) i śmierć cielesną (grób). Teraz my, którzy wierzymy i przyjęliśmy chrzest, zostaliśmy uwolnieni spod tej niewoli. Bez wiary żylibyśmy przez całe życie jak niewolnicy, niezdolni, by wypełniać wolę Bożą. Dlaczego? Bo w każdym naszym działaniu balibyśmy się, że doświadczymy cierpienia, utraty czegoś i w końcu śmierci, bo nie widzielibyśmy, że w bólu i śmierci istnieje nadzieja. Teraz jednak, gdy Chrystus zmartwychwstał, nie jesteśmy niewolnikami lęku przed śmiercią ani niewolnikami grzechu. Jesteśmy wolni! Nie boimy się już śmierci, bo dzięki wierze jesteśmy pewni, że zmartwychwstaniemy i będziemy żyć wiecznie.

Apostoł napisał te słowa do ówczesnych chrześcijan, którzy tak właśnie wierzyli. Czy dzisiaj rzeczywiście tak czujemy i wierzymy? Czy mamy tę moc, przekonanie, entuzjazm, aby żyć tą samą niezachwianą wiarą? Czy do pewnego stopnia uwolniliśmy się od lęku przed śmiercią? Czym jest śmierć? Śmierć nie prowadzi nas prosto do grobu, ale codziennie przypomina o sobie w naszych cierpieniach, niepewności, braku bezpieczeństwa, w różnych przejawach egoizmu, niesprawiedliwości i upokorzenia. Wszystkie te codzienne rodzaje śmierci nieraz są gorsze od faktycznej śmierci. Dlatego kiedy cierpimy, to albo buntujemy się i odpłacamy złem za zło, albo idziemy na kompromis, rezygnując z zasad etycznych i życia według woli Bożej, które przyrzekaliśmy na zawsze. W ten sposób lęk przed śmiercią w dalszym ciągu trzyma nas w niewoli, jak określił to apostoł.

Jednak Mesjasz – jak mówi prorok Malachiasz – przyszedł, aby nas przemienić, aby nas wybielić jak ług farbiarzy, oczyścić, jak ogień oczyszcza srebro, przyszedł, aby przywrócić nam czystość i niewinność, aby nasze codzienne życie było jak ofiara, która podoba się Bogu, abyśmy każdego dnia podobali się Bogu!

Bracia i Siostry, zauważamy niestety to, o czym mówił Jan Paweł II, że między naszą wiarą i codziennym życiem istnieje często rozdźwięk: u wielu osób wiara nie ma wpływu na ich życie, nie zmienia go na lepsze. Również papież Franciszek pisze: «w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło załamanie w pokoleniowym przekazie wiary chrześcijańskiej wśród ludu katolickiego» (Evangelii gaudium 70).

To znaczy, że Chrystus przyszedł jako światło, aby nas oświecić, ale my nie jesteśmy ŚWIATŁEM, nie przyciągamy innych do wiary, nawet naszych własnych dzieci. Przekaz wiary zostaje przerwany. Oznacza to również, że sama niedzielna Eucharystia, choć jest podstawą życia chrześcijańskiego, dzisiaj nie wystarcza, by doszło do nawrócenia tych, którzy przyjęli chrzest. Potrzeba, abyśmy zgodnie z zachętą Kościoła powrócili do katechezy osób dorosłych. Dzieci mają katechezę, ale dorośli – którzy posłani są, aby dawać świadectwo wiary – nie uczestniczą w katechizacji i w ten sposób w ostatnich dziesięcioleciach przestaliśmy przekazywać wiarę następnemu pokoleniu!

Sebastian, Arcybiskup

PROGRAM SPOWIEDZI I NABOŻEŃSTW

TERMINY MSZY ŚWIĘTYCH

 

Sobota  24 XII

WIGILIA

Niedziela  25 XII

BOŻE NARODZENIE

Poniedziałek  26 XII

Św. Szczepana

Niedziela  1 I

NOWY ROK

Piątek  6 I

OBJAWIENIE PAŃSKIE

    9.30   9.30   9.30   9.30
  11.00 grecka 11.00 grecka   11.00 grecka   11.00 grecka
  12.30 12.30 chrzest 12.30 12.30
18.00

Wieczerza Wigilijna

       
19.00 Pasterka grecka   19.00 19.00 19.00 19.00
20.30 Pasterka        
22.00 Pasterka        

 

 

TERMINY SPOWIEDZI

 

Wtorek  20 XII

 

Środa  21 XII

 

 

Czwartek  22 XII Piątek  23 XII Sobota  24 XII

Wigilia

 

 

18.00-19.00

 

 

 

18.00-20.30

 

11.00-13.00

 

17.00-19.00

11.00-13.00

 

17.00-19.00

 

11.00-15.00

 

 

 

 • prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę
 • 25 i 26 grudnia nie spowiadamy

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA ADWENTU   18.12.2016

 • Ostatnie już roraty odprawimy w środę i piątek o 6:30
 • Nabożeństwo adwentowe dla kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 18:00.
 • Zapisy na parafialną Wieczerzę Wigilijną przyjmujemy do wtorku. Osoby dorosłe płacą 10 euro, dzieci i ubodzy – jedno euro.
 • Na tablicy ogłoszeń można znaleźć program spowiedzi i nabożeństw świątecznych.
 • Pasterka w języku greckim będzie o godz. 19:00, w języku polskim – o 20:30 i 22:00.
 • W kancelarii dostępne są kalendarze katolickieopłatki na stół wigilijny.
 • Pieniądze zebrane dziś na tacę oraz cały dochód ze sprzedaży pączków i tradycyjnych polskich potraw przeznaczymy na pomoc ubogim.
 • Na KONCERT KOLĘD w wykonaniu uczniów polskiej szkoły zapraszamy dziś o godz. 14:00.