Posługujący w parafii


 ks.Krystian

O. Krystian Jucha SJ od 1981 w Towarzystwie Jezusowym, studiował filozofię w Krakowie, następnie odbył magisterkę we Wrocławiu, a później studia w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kardynała Adama Kozłowieckiego w 1992 roku. W tym czasie był duszpasterzem powołań, mieszkając w Krakowie na Małym Rynku. W roku 1993 wyjechał do duszpasterstwa Polaków w Atenach, niestety tylko na rok. Wrócił do kraju, do parafii NSPJ w Nowym Sączu. Trzecią probację odbył w Berlinie. Przez trzy lata pełnił obowiązki duszpasterskie w Gliwicach, później na kolejne trzy lata został skierowany do Nowego Sącza, tym razem do parafii Ducha Świętego, skąd wyjechał do Niemiec, pracując w parafii niemieckojęzycznej do 2012 roku. Teraz po 20 prawie latach wraca do Aten, aby podjąć opiekę duszpasterską nad mieszkającymi tu Polakami.


s. Katarzyna Daraż MChR (katechetka), wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w 1996 roku. Pierwsze doświadczenie jako katechetka zdobyła w pracy z dziećmi ze Szkoły Specjalnej w Goleniowie (1999-2002). Przez następne 3 lata pracowała jako nauczycielka religii w szkołach podstawowych i przedszkolach we Władysławowie i w Poznaniu. W 2004 roku złożyła profesję wieczystą. W kolejnym roku prowadziła świetlicę parafialną w Poznaniu. W roku szkolnym 2006/2007 katechizowała uczniów w Gimnazjum w Suchym Lesie. W między czasie ukończyła studia teologiczne w Poznaniu. Następnie przez 2 lata przebywała w Bolonii (Włochy) wśród Polonii Włoskiej pomagając w duszpasterstwie Polonijnym. Od września 2009 roku posługuje w parafii Chrystusa Zbawiciela w Atenach.www.mchr.pl


                                       o. Stanisław Łucarz w zakonie od 1978, świecenia kapłańskie w 1988, dr filozofii, wykładowca historii filozofii starożytnej i patrystycznej w Akademii „Ignatianum” w Krakowie, kierownik duchowy. Opublikował między innymi: Siedem grzechów głównych; Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego; Studia patrologiczne Tadeusza Sinki.